Domenii de activitate

.Avocat Constanta- domenii activitate

AVOCAT - DREPT SOCIETAR

 • INFIINTARE SOCIETATI COMERCIALE : rezervare denumire, redactare act constitutiv cu data certa, intocmire si depunere dosar la Oficiul Registrul Comertului, ridicare certificate de inmatriculare.

ACTE NECESARE INFIINTARII UNEI SOCIETATI COMERCIALE

.

 • Recodificarea obiectului de activitate al societatii infiintate anterior datei de 01.01.2008, conform noilor coduri CAEN aprobate prin Ordinul Institutului National de Statistica nr.337/2007

NOILE CODURI CAEN - ORDINUL NR.337/2007

.

 • Modificarea actelor constitutive: redactarea Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor / Actionarilor, redactarea si atestarea noului Act constitutiv si inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului din Constanta;
 • Infiintare puncte de lucru, filiale, sucursale etc.;
 • Reprezentare în fata Oficiului Registrului Comertului;
 • Consultanta juridica in activitatea curenta;
 • Asistenta in pregatirea si derularea Adunarilor generale, majorari si reduceri de capital social, schimbari de sediu; numiri si revocari de administratori si cenzori.

LEGEA SOCIETATILOR COMERCIALE NR.31/1990 republicata si actualizata

.
.

AVOCAT - DREPT COMERCIAL

 • Redactare contracte comerciale,
 • Asistare si participare la negocierea si incheierea tranzactiilor comerciale,
 • Asistare si reprezentare in litigii comerciale in fata instantelor de judecata si a Curtilor de arbitraj,
 • Recuperare debite prin procedura somatiei de plata.
ORDONANTA GUVERNULUI NR. 5/2001 privind procedura somatiei de plata

.

 • Identificarea si atestarea partilor si a continutului actelor,
 • Asistenta in cadrul negocierilor;
 • Recuperare creante comerciale;
 • Asistenta si reprezentare in faza de executare silita;
 • Lichidari - deschiderea procedurii de lichidare judiciara, reprezentarea clientului si sustinerea intereselor acestuia in fata judecatorului sindic pana la inchiderea procedurii.

.
.

AVOCAT - ASOCIATII SI FUNDATII

 • Consultanta, asistenta si reprezentare privind înregistrarea unei organizatii non-profit în Romania;
 • Acte constitutive pentru astfel de organizatii;
 • Consultanta juridica permanenta privind activitatea organizatiei.

ORDONANTA 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

.
.

AVOCAT - CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 • Redactare actiuni, asistenta si reprezentare in fata instantelor de contencios administrativ.

LEGEA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV

.
.

AVOCAT - DREPT FINANCIAR SI FISCAL

 • Asistenta si reprezentare in instanta in litigii de drept fiscal si vamal, cauzate de gresita aplicare a legii privind TVA, impozitul pe profit, impozitul pe venit, tratatele de dubla impunere, taxe vamale, facilitati fiscale si vamale.
CODUL FISCAL SI CODUL DE PROCEDURA FISCALA

.
.

AVOCAT - DREPTUL MUNCII si al asigurarilor sociale

 • Consultanta juridica in vederea incheierii contractelor de munca individuale si/sau contractelor colective de munca;
 • Medierea conflictelor intre angajat si angajator;
 • Asistenta juridica atat angajatorilor cat si angajatilor;
 • Asistenta juridica in relatiile cu autoritatile de control;
 • Consultanta juridica privind modificarea contractelor individuale sau contractelor colective de munca;
 • Reprezentare in fata instantei privind litigii de munca.
CODUL MUNCII - LEGEA NR. 53/2003

.
.

AVOCAT - DREPT CIVIL

 • Consultanta juridica in domeniul dreptului civil;
 • Asistare la redactarea si incheierea contractelor civile si actelor aditionale la contractele civile precum si orice alte acte juridice civile;
 • Certificare acte juridice civile;
 • Certificare copii de pe acte diverse;
 • Asisteni reprezentare in fata notarului public;
 • Recuperare debite;
 • Asistenta si reprezentare in litigii civile de orice natura;
 • Asistenta si reprezentare in fata instantelor de arbitraj;
 • Asistenta in cadrul negocierilor;
 • Redactari de cereri si actiuni in justitie avand ca obiect: anulari de acte juridice, revendicari, actiuni posesorii, apararea dreptului de proprietate si alte drepturi, recuperari de creante, iesiri din indiviziune si altele

Legea 287 din 2009 - NOUL COD CIVIL republicat
Legea 134 din 2010 - NOUL COD DE PROCEDURA CIVILA republicat

.
.

AVOCAT - DREPTUL FAMILIEI

 • asistenta sau reprezentare in actiuni de partaj;
 • asistenta si reprezentare in actiuni ce vizeaza dreptul de vizitare a copiilor minori;
 • asistenta si reprezentare in actiuni ce vizeaza incredintarea spre crestere si educare a copiilor minori;
 • asistenta si reprezentare in actiuni ce vizeaza raporturi reglementate de dreptul familiei;
 • mediere conflice si conciliere;
 • consultanta juridica curenta.

.

Ultima Actualizare: 14.10.2014

 .

* nu ne asumam nicio raspundere pentru continutul sau modificarile ulterioare ale textelor de lege puse la dispozitia dumneavoasta.
.
.