Activitate profesionala

.

Insigna Avocat Denis BoboleaActivitatea profesionala a avocatului
Conform Statutului profesiei de avocat

 

I Consultatii si cereri cu caracter juridic:
.
1. Consultatiile juridice pot fi acordate in scris sau verbal in domenii de interes pentru client, precum:

a) redactarea si/sau furnizarea catre client, prin orice mijloace, dupa caz, a opiniilor juridice si informatiilor cu privire la problematica solicitata a fi analizata;
b) elaborarea de opinii legale;
c) elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, conventii, statute etc.) si asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea;
d) elaborarea proiectelor de acte normative;
e) participarea in calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, in conditiile legii;
f) orice alte consultatii in domeniul juridic.

.
2.
Intocmirea si formularea in numele si in interesul clientului de cereri, notificari, memorii sau petitii catre autoritati, institutii si alte persoane, in scopul ocrotirii si apararii drepturilor si intereselor legitime ale acestuia.
.
.

II. Asistarea si reprezentarea societatii:
.
3.
Asigur asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judecatoresti, a organelor administratiei publice, a institutiilor si a altor persoane juridice, pentru apararea si reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor.
.
.

III. Atestarea identitatii partilor, a continutului si a datei actelor semnate in fata avocatului:
.
4. Un act juridic semnat in fata avocatului, poarta o incheiere de atestare a identitatii partilor, a consimtamantului si a datei actului.
Avocatul este obligat sa tina evidenta actelor intocmite conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege, si sa le pastreze in arhiva sa profesionala, in ordinea intocmirii lor.
.
.

IV. Activitati de mediere:
.
5.
Medierea este o modalitate de solutionare a conflictelor, alternativa procesului obisnuit sau arbitral.
Medierea este o negociere asistata de un tert (mediatorul), respectiv o tehnica consensuala de rezolvare a conflictelor, constand intr-o comunicare permanent orientata catre incheierea unei intelegeri intre parti care au atat interese comune, cat si divergente. Mediatorul propune partilor in procedura de mediere o solutie, fara a avea atributia de a o impune acestora. Partile in procedura de mediere pot accepta sau refuza, in scris, propunerea finala de mediere (tranzactia).
.
.
V. Activitati de stabilire temporara a sediului unor societati comerciale si inregistrarea acestora, in numele si pe seama clientului:
.
6. Stabilirea temporara a sediului unor societati comerciale la sediul profesional al avocatului presupune utilizarea sediul profesional al avocatului pentru scopul limitat al constituirii legale si autorizarii functionarii societatii comerciale sau, dupa caz, pentru mutarea sediului ori pentru stabilirea unui sediu secundar al societatii in cauza.
.
7. Intocmirea tuturor formalitatilor legate de constituirea unei societati comerciale, redactarea actelor constitutive, a hotararilor AGA de modificare a actelor constitutive, inclusive reprezentare in fata Oficiului Registrul Comertului in vederea inregistrarii acestora.

.